ברוכים הבאים לאתר הועדה המקומית לתכנון ולבנייה קרית מלאכי

האתר מאפשר הצגת ואחזור מידע ממאגרי המידע ההנדסיים ברשות בנושא תכנון, רישוי, פרסומים, ישיבות הועדה ועוד.

חדש-קישור להנחיות עבודה עם רובוט חישוב השטחיםhttp://bonim.pnim.gov.il/Pages/robot.aspx

בתאריך 22.03.17 לא יינתן מענה טלפוני בוועדה, עקב השתלמות עובדי הוועדה ומעבר לתוכנה חדשה


main

אתר זה נועד להיות כלי עזר למשתמש והחומר המופיע בו אינו מחייב את הוועדה המקומית ו/או העירייה, ואינו בא במקום עיון וקבלת מידע במשרדי הוועדה המקומית.
הרשות ו/או גופים אחרים אינם אחראים לכל טעות, שבוש, השמטה, תוספת או כל פגם המופיעים באתר.
המידע המחייב הנו המידע המצוי במשרדי הועדה המקומית בלבד.